Propojení veřejného vodovodu v ulicích Rudé armády a Sadová, Jaroměř-Josefov

Propojení veřejného vodovodu v ulicích Rudé armády a Sadová, Jaroměř-Josefov

Jedná se o propojení stávajícího veřejného vodovodu v ulicích Rudé armády a Sadová v místní části Josefov. Současně pak i o napojení přilehlých parcel na rozvod pitné vody. Konkrétně se jedná o vybudování vodovodu v rozsahu 159 m potrubím PVC 110 a dále pak 5 ks vodovodních přípojek PE 32, přičemž v trase vodovodu bude dále vybudován nadzemní hydrant o DN 80.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 700.000 Kč
Schválený rozpočet 700.000 Kč
Vysoutěžená cena 504.761 Kč
Předání staveniště (předpoklad) 15. 09. 2020
Převzetí díla (skutečnost) 29. 10. 2020

Galerie obrázků akce