Statické zajištění přístavby MŠ v ulici Tyršova v Jaroměři-Josefově

Statické zajištění přístavby MŠ v ulici Tyršova v Jaroměři-Josefově

Na základě statického posouzení stavu přístavby mateřské školy v ulici Tyršova v Jaroměři – Josefově, kde došlo k sesednutí přístavby, dochází k sanaci vzniklých trhlin, a to na základě statického posouzení a projektu. Akce probíhá v letních měsících roku 2022 – během letních prázdnin – kdy bude zařízení mateřské školy mimo provoz.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 913.000 Kč
Schválený rozpočet 913.000 Kč
Vysoutěžená cena 574.501 Kč
Vlastní zdroje 574.501 Kč
Předání staveniště (skutečnost) 01. 07. 2022
Převzetí díla (předpoklad) 31. 08. 2022

Galerie obrázků akce