Výměna veřejného osvětlení na nám. Československé armády

Výměna veřejného osvětlení na nám. Československé armády

V květnu 2019 proběhla výměna dožilého veřejného osvětlení na nám. Československé armády. Původní ocelové stožáry byly vyměněny za nové historizující stožáry v souladu s požadavky Národního památkového úřadu a památkové péče. Náklady na výměnu veřejného osvětlení činily 263 093Kč.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 300.000 Kč
Schválený rozpočet 300.000 Kč
Vysoutěžená cena 263.093 Kč
Vlastní zdroje 263.094 Kč

Galerie obrázků akce