Uliční značení

Uliční značení

V průběhu roku 2019 bylo zmapováno uliční značení v Jaroměři. Vzhledem k tomu, že značení bylo neúplné, ve většině ulic úplně chybělo, případně bylo nečitelné, poškozené a vyskytovalo se několik různých podob, bylo rozhodnuto o jeho výměně a doplnění.

Na základě pravidel daných zákonem o obcích a vyhláškami bylo vytypováno umístění tabulek s názvy ulic. Tabulky jsou umístěny na ploty a fasády domů v souladu s platnou legislativou, podle které město je povinno ulice označit a majitelé nemovitostí jsou povinni toto označení snést. Odbor majetku města musel vybrat místa dle požadavků zákona, nicméně se snažil o co možná nejcitlivější řešení s ohledem na dané možnosti. Odbor majetku města zaslal s předstihem všem dotčeným majitelům nemovitostí dopis s informací o plánovaném umístění. Děkujeme všem majitelům nemovitostí za jejich vstřícný přístup při vzájemném plnění zákonné povinnosti.

Výběrové řízení na výrobu proběhlo v r. 2019, kdy byla vybrána ekonomicky nevýhodnější nabídka při stanovených kvalitativních požadavcích. V současné době máme všechny uliční tabule vyrobeny a byla zahájena instalace, kterou provádějí Technické služby města Jaroměře. Instalované cedule jsou již v části Na Ptákách a Růžovka, následovat budou Cihelny a další části.

Tabulky s názvy ulic jsou vyrobeny z ocelového plechu určeného ke smaltování s oboustrannou smaltovanou úpravou. Velikost je 60 x 30 cm. Barva podkladu je červená s bílým písmem.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 700.000 Kč
Schválený rozpočet 750.000 Kč
Vysoutěžená cena 525.000 Kč
Vlastní zdroje 525.000 Kč
Převzetí díla (předpoklad) 31. 08. 2020

Galerie obrázků akce