Školní družina ZŠ Na Ostrově – Větvičkova vila v ul. Na Ptákách se konečně dočkala dětského hřiště

Školní družina ZŠ Na Ostrově – Větvičkova vila v ul. Na Ptákách se konečně dočkala dětského hřiště

Žáci i družinářky školní družiny ZŠ Na Ostrově se konečně dočkali adekvátního dětského hřiště. V minulosti se na zahradě nacházelo pouze dožilé pískoviště a pár zastaralých pingpongových stolů. Služeb školní družiny každodenně využívá až 130 dětí, což bude z budoucího hřiště činit jedno z nejvíce využívaných hřišť v Jaroměři.

Nové prvky byly vybrány právě s ohledem na aktivitu dětí věkové kategorie 6-9 let. Zvolené prvky však nejsou jenom o zábavě, ale byly vybrány s ohledem na rozvoj dětí, zejména by měly podporovat rozvoj motoriky, koordinace a rovnováhy.  Nové herní prvky by měly být instalovány na přelomu měsíců května a června.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 800.000 Kč
Schválený rozpočet 800.000 Kč
Vysoutěžená cena 620.004 Kč
Vlastní zdroje 620.004 Kč
Předání staveniště (skutečnost) 01. 04. 2020
Převzetí díla (skutečnost) 05. 05. 2020

Galerie obrázků akce