Oprava arkýřů a oken na městském divadle

Oprava arkýřů a oken na městském divadle

Vzhledem ke stáří arkýřů na budově městského divadla proběhla v roce 2020 jejich oprava. Následně v roce 2021 proběhla na této významné dominantě v centru města oprava oken, které byly ve špatném technickém stavu. Budova městského divadla je kulturní památkou a nachází se v městské památkové zóně.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 550.000 Kč
Schválený rozpočet 550.000 Kč
Vysoutěžená cena 329.500 Kč
Převzetí díla (skutečnost) 06. 08. 2021
Předání do užívání (skutečnost) 06. 08. 2021

Galerie obrázků akce