Vybudování chodníku k dětskému hřišti na Zavadilce

Vybudování chodníku k dětskému hřišti na Zavadilce

V roce 2021 došlo k vybudování dalšího vstupu na dětské hřiště v ul. J. Šímy v lokalitě Zavadilka. V dlouhodobě bylo hřiště přístupné pouze po svahu z ul. J. Šímy. V minulosti docházelo k opakovanému ničené výpletu oplocení z boční strany směrem z ul. Rybalkovy. Město po dohodě se správcem (TSM) ponechalo otevřenou obslužnou bránu z boční strany a nově byl vybudován chodník, a to na místě vyšlapaných pěšin, propojující ul. J. Šímy a Rybalkovu, který ústí také do nového vstupu na dětské hřiště.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 4.500.000 Kč
Schválený rozpočet 625.600 Kč
Vlastní zdroje 625.600 Kč
Převzetí díla (skutečnost) 12. 04. 2021

Galerie obrázků akce