Stavební úpravy místní komunikace ul. Ot. Španiela, Jaroměř

Stavební úpravy místní komunikace ul. Ot. Španiela, Jaroměř

V letních měsících roku 2022 má proběhnout rekonstrukce ul. Ot. Španiela v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Smetanovou, a to včetně této křižovatky. Měla být provedena nejen rekonstrukce komunikace, ale i chodníku, veřejného osvětlení, výměna zeminy a nové osázení vegetačního pásu. Do tohoto pásu bude odvodněn chodník, komunikace bude odvodněna do nového vsakovacího objektu v tzv. „trojúhelníku“. Vznikne i několik parkovacích míst pro osobní automobily a mezi ul. Alšovou a ul. Smetanovou tři místa pro autobusová stání, které budou sloužit pro odstavení autobusů při různých akcích ve sportovních zařízeních města – ve sportovní hale, na zimním stadionu i atletickém stadionu.

Rekonstrukce komunikace bude provedena pouze v rozsahu, který určily zkoušky a posouzení provedené autorizovanou osobou. Neproběhne tak výměna všech konstrukčních vrstev, jejich likvidace na skládkách a stavba všech vrstev znovu, ale na základě vrtů a rázových zkoušek byl určen nutný rozsah výměny podloží, bude také provedena recyklace části materiálu. Šetří se tak nejen finanční prostředky investora, ale také životní prostředí.

Město opakovaně vypisuje otevřené výběrové řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, nicméně zatím neúspěšně.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 15.650.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad) 18. 07. 2022
Převzetí díla (předpoklad) 30. 09. 2022

Galerie obrázků akce