Autobusové zastávky v ulici Velichovská a v Semonicích

Autobusové zastávky v ulici Velichovská a v Semonicích

V ulici Velichovská byla v roce 2021 vyměněna dožitá autobusová zastávka.

V Semonicích odbor majetku města ve spolupráci s Osadním výborem Semonice naplánoval obměnu stávající zchátralé autobusové zastávky ve směru na Jaroměř a zbudování zastávky ve směru na Hradec Králové. V případě zastávky ve směru na Jaroměř nejprve došlo k odstranění zastávky stávající. Členové Osadního výboru Semonice upřednostnili obnovu staré zchátralé zastávky ve směru na Jaroměř s tím, že se budou místní občané aktivně podílet na její demontáži, aby pomohli městu docílit snížení nákladů. Osadní výbor Semonice měl rovněž zvážit, jaký motiv by měl budoucí autobusové zastávky zdobit, kdy nakonec vybral nákresy dvou místních kostelů – kostela Sv. Markéty a evangelického kostela.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 344.000 Kč
Schválený rozpočet 344.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost) 01. 05. 2021
Převzetí díla (předpoklad) 30. 04. 2022

Galerie obrázků akce