Rekonstrukce prašných komunikací – Na Rejsce

Rekonstrukce prašných komunikací – Na Rejsce

Město Jaroměř postupně od roku 2016 rekonstruuje prašné komunikace na území města, a to dle pořadí, které v roce 2015 schválilo zastupitelstvo města. V roce 2022 by mělo dojít k rekonstrukci komunikace v ulici Na Rejsce. Tato přibližně 80 metrů dlouhá ulice by se měla dočkat zpevněného povrchu včetně odvodnění, nového kontejnerového stání, chodníku a nového moderního veřejného LED osvětlení s vhodnou teplotou osvětlení.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 4.375.000 Kč
Schválený rozpočet 4.375.000 Kč
Vlastní zdroje 4.375.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad) 05. 09. 2022
Převzetí díla (předpoklad) 30. 11. 2022

Galerie obrázků akce