Rekonstrukce prašných komunikací – SNP

Rekonstrukce prašných komunikací – SNP

Město Jaroměř postupně od roku 2016 rekonstruuje prašné komunikace na území města, a to dle pořadí, které v roce 2015 schválilo zastupitelstvo města. V roce 2022 by mělo dojít k rekonstrukci komunikace v ulici Slovenského národního povstání – severní část. Tato přibližně 90 metrů dlouhá ulice by se měla dočkat zpevněného povrchu včetně odvodnění, zeleně a nového moderního veřejného LED osvětlení s vhodnou teplotou světla.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 3.826.000 Kč
Schválený rozpočet 3.832.865 Kč
Vlastní zdroje 3.832.865 Kč
Předání staveniště (předpoklad) 01. 09. 2022
Převzetí díla (předpoklad) 30. 11. 2022

Galerie obrázků akce