MŠ Lužická – oprava teras

MŠ Lužická – oprava teras

Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. Budova mateřské školy, bývalá továrníkova vila, je významným objektem i z architektonického hlediska a památkové péče. V roce 2020-21 proběhla první etapa výměny oken a exteriérových dveří v této památkově chráněné stavbě. Stavba disponuje několika terasami, do kterých však začalo zatékat. Z tohoto důvodu je nutná jejich oprava, která musí proběhnout v souladu s požadavky památkové péče. Předpoklad realizace opravy je během letních měsíců roku 2022.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 650.000 Kč
Schválený rozpočet 650.000 Kč
Vlastní zdroje 650.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad) 01. 07. 2022
Převzetí díla (předpoklad) 31. 08. 2022

Galerie obrázků akce