Městský dům čp. 35 – výměna oken

Městský dům čp. 35 – výměna oken

V roce 2022 probíhá výměna okenních výplní na č.p. 35 nám. Československé armády. Jedná se o památkově chráněnou stavbu v srdci městské památkové zóny. Díky tomu město Jaroměř získalo dotační prostředky z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022. Dochází tedy k výměně výplní dle podmínek památkové péče.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 880.791 Kč
Vysoutěžená cena 792.720 Kč
Cizí zdroje 329.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost) 01. 06. 2022
Převzetí díla (předpoklad) 30. 11. 2022

Galerie obrázků akce