Vsakování srážkových vod v ulici Bavlnářská

Vsakování srážkových vod v ulici Bavlnářská

Město Jaroměř již dlouhodobě řeší problematiku zaplavování sklepů některých staveb v lokalitě ulice Bavlnářská při přívalových deštích z důvodu stékání velkého množství srážkových vod včetně vracení a vytlačování splaškových vod do soukromých objektů. Z těchto důvodu v roce 2022 dochází k finálnímu řešení tohoto problému. Věříme, že během několika měsíců dojde k úplnému odstranění tohoto velmi nežádoucího problému.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet 7.500.000 Kč
Schválený rozpočet 7.500.000 Kč
Vysoutěžená cena 6.870.392 Kč
Vlastní zdroje 7.575.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost) 08. 07. 2022
Převzetí díla (předpoklad) 08. 11. 2022

Galerie obrázků akce