Bastion X – oprava havarijního stavu vrat

Bastion X – oprava havarijního stavu vrat

Bastion X. spadá do rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu národních kulturních památek. Rozsáhlý areál fortifikace z konce 18. století je dokladem vrcholné úrovně opevnění francouzské školy včetně rekordního času výstavby v letech 1780 – 1790. Bastion X. je otevřen veřejnosti v rámci turistické sezóny včetně expozicí „Zdravotnická služba armád za světových válek“. Výstava nabízí také sbírku situačních plánů bastionových pevností v Čechách a hlavně projekčních, účetních a schvalovacích plánů městských i hradebních partií samotné pevnosti Josefov. K vidění je také policejní stanice z počátku minulého století a historická armádní kantýna. Na bastionu X. jsou vrata v havarijním stavu, proto je jejich uprava/výměna nutná.