Bytová koncepce – čp. 178 Zd. Němečka

Bytová koncepce – čp. 178 Zd. Němečka

V roce 2020 proběhly opravy na čp 178 v ulici Zdeňka Němečka. Předmětem opravy bylo uvedení neobsazených bytových prostor do provozuschopného stavu. Jedná se o pět bytových jednotek. Opravené bytové jednotky jsou nabízeny veřejnou k pronájmu.

Informace o aktuálně nabízených bytech či podmínkách přidělení a pronájmu bytu je možné nalézt na stránkách zde.

 

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet5.100.000 Kč
Schválený rozpočet7.745.000 Kč
Vysoutěžená cena4.633.849 Kč
Vlastní zdroje7.745.000 Kč
Převzetí díla (předpoklad)14. 12. 2020

Galerie obrázků akce