Chodník ul. Nádražní

Chodník ul. Nádražní

Od nového autobusového terminálu vede chodník ulicí Nádražní. Tento chodník je ve špatném stavu a končí historicky v zatáčce. Město Jaroměř proto připravuje jeho rekonstrukci včetně dostavby až po křižovatku s ul. Sv. Čecha. Tím dojde jak k lepšímu komfortu chodců, kteří proudí na autobus či vlak a zároveň k jejich většímu bezpečí. Projektovou přípravu zajišťuje PRODIS HK a město bude usilovat o získání dotačních prostředků na tuto akci ze SFDI.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet8.270.000 Kč
Schválený rozpočet8.270.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)24. 04. 2023
Převzetí díla (předpoklad)31. 07. 2023

Galerie obrázků akce