Chodník ul. Nádražní

Chodník ul. Nádražní

Od nového autobusového terminálu vede chodník ulicí Nádražní. Tento chodník je ve špatném stavu a končí historicky v zatáčce. Město Jaroměř proto připravuje jeho rekonstrukci včetně dostavby až po křižovatku s ul. Sv. Čecha. Tím dojde jak k lepšímu komfortu chodců, kteří proudí na autobus či vlak a zároveň k jejich většímu bezpečí. Projektovou přípravu zajišťuje PRODIS HK a město bude usilovat o získání dotačních prostředků na tuto akci ze SFDI.