Stezka pro chodce a cyklisty, ul. Průmyslová, Jaroměř

Stezka pro chodce a cyklisty, ul. Průmyslová, Jaroměř

Jedná se o rekonstrukce chodníku na západní části od ul. 5. května směrem k průmyslovému areálu a navázání na novou smíšenou stezku v ul. Průmyslová. Město Jaroměř na tuto akci požádalo o dotaci Místní akční skupinu Mezi Úpou a Metují, kdy by město mohlo získat dotaci z programu IROP. Projektově akci připravuje společnost Projecticon s.r.o.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet2.580.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)06. 05. 2024

Galerie obrázků akce