Chodník ul. Žižkova včetně veřejného osvětlení

Chodník ul. Žižkova včetně veřejného osvětlení

V červnu 2020 byl zkolaudován a předán do provozu dopravní terminál v Jaroměři. Po vzoru praxe v ostatních městech republiky i Evropy tak došlo k propojení vlakové, autobusové, automobilové a cyklo dopravy. V souvislosti s výstavbou terminálu navrhl odbor majetku města výstavbu chybějícího napojení chodníku v ul. Žižkova, tedy od terminálu směrem na kruhovou křižovatku v ul. Hradecká, a to včetně veřejného osvětlení, které je ve špatném technickém stavu. V rámci této opravy byla provedena výměna kabeláže veřejného osvětlení a na základě světelného výpočtu byla upravena vzdálenost nových stožárů. Jsou zde instalována nová svítidla LED, která přináší úsporu el. energie. Nové LED osvětlení, které město nechalo nainstalovat, respektuje moderní požadavky na LED osvětlení, tedy požadavky na jeho ekonomickou výhodnost, chromatičnost a světelný rozptyl, aby se předešlo tzv. světelnému smogu.

Nový chodník je odvodněn po celé délce do přilehlé zeleně, dešťová voda z nové zpevněné plochy není odváděna do kanalizace. Plníme tak i další z dnešních trendů, dešťovou vodu se snažíme udržet v krajině.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.491.140 Kč
Schválený rozpočet1.491.140 Kč

Galerie obrázků akce