Chodníky a veřejné osvětlení ul. Jaromírova

Chodníky a veřejné osvětlení ul. Jaromírova

Touto stavbou navazuje město Jaroměř na investici Královéhradeckého kraje „II/285 Jaroměř – Nové město nad Metují, 2. etapa“, v rámci které bude provedena rekonstrukce vozovky od kruhového objezdu v ul. Palackého směrem na Rychnovek. Město Jaroměř při této stavbě provádělo rekonstrukci chodníků v ul. Jaromírově včetně veřejného osvětlení. Zhotovitelem, který vzešel z výběrového řízení, je firma NOVOSTAV, s. r. o. Termín předání hotového díla byl 31. 10. 2021 a vzhledem k nutné koordinaci obou staveb byl stanoven dle termínu předání vozovky. Aktuálně je již stavba předána a dopravní provoz obnoven.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet3.500.000 Kč
Schválený rozpočet3.500.000 Kč
Vysoutěžená cena3.045.475 Kč
Vlastní zdroje3.500.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost)30. 04. 2021
Převzetí díla (skutečnost)31. 10. 2021
Předání do užívání (skutečnost)05. 11. 2021

Galerie obrázků akce