Doplnění herních prvků na dětském hřišti v Semonicích

Doplnění herních prvků na dětském hřišti v Semonicích

V loňském roce došlo k doplnění herních prvků na dětském hřišti v místní části Semonice.

K doplnění došlo v reakci na žádost Osadního výboru Semonice. Doplněny byly herní prvky v hodnotě 227 904 Kč. Díky aktivitě místních občanů, kteří si sami zajistili montáž herních prvků a novou dopadovou plochu, se podařilo ušetřit částku v hodnotě min. 77 tis. Kč.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet250.000 Kč
Schválený rozpočet250.000 Kč
Vysoutěžená cena227.904 Kč
Vlastní zdroje227.904 Kč

Galerie obrázků akce