Doplnění herních prvků na Zavadilce

Doplnění herních prvků na Zavadilce

Na podzim loňského roku došlo k umístění nových kovových herních prvků na dětském hřišti v ul. J. Šímy. Město o modernizaci dětského hřiště informovalo občany města ve Zpravodaji a na svém Facebooku. Článek byl občany kladně přijat a úřad obdržel několik žádostí občanů o doplnění dalších herních prvků.

Občané žádali zejména o doplnění klasických herních prvků typu vahadlové houpačky, pískoviště a kolotoče. Město vybralo k výše zmíněným prvkům ještě balanční lávku a vícepružinové houpadlo.

Dětské hřiště bylo zpřístupněno občanům od 01.06.2020.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet250.000 Kč
Schválený rozpočet250.000 Kč
Vysoutěžená cena154.800 Kč
Vlastní zdroje154.800 Kč
Převzetí díla (skutečnost)28. 05. 2020
Předání do užívání (skutečnost)01. 06. 2020

Galerie obrázků akce