Dopravní terminál – projekt ITI

Dopravní terminál – projekt ITI

Výstavba nového dopravního terminálu má za cíl vytvoření kvalitního, komfortního a bezpečného prostředí pro cestující, které odpovídá standardu 21. století a spojuje tak autobusovou, vlakovou, automobilovou a cyklistickou dopravu. To vše zpříjemní cestování občanům města i jeho návštěvníkům.

Právě toto místo je pro mnohé návštěvníky města spojeno s prvním dojmem, když přijedou do Jaroměře a vystoupí z budovy vlakového nádraží.

Dopravní terminál by měl cestujícím nabídnout zastřešené nástupiště s možností až pěti nástupních / výstupních míst, 92 parkovacích míst pro osobní automobily a cyklověž.

Výstavba terminálu má být spolufinancována významnou mírou v rámci alokovaných finančních zdrojů z Evropské Unie, v rámci Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace ITI, na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

logo

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet71.046.210 Kč
Schválený rozpočet71.046.210 Kč
Vysoutěžená cena66.709.131 Kč
Vlastní zdroje31.509.131 Kč
Cizí zdroje35.199.999 Kč
Předání staveniště (skutečnost)18. 03. 2019
Převzetí díla (předpoklad)31. 12. 2019
Předání do užívání (skutečnost)07. 01. 2020

Galerie obrázků akce