Instalace klimatizačních jednotek na městském úřadě

Instalace klimatizačních jednotek na městském úřadě

Městský úřad, který poskytuje služby zejména pro občany Jaroměře, sídlí v historických budovách č.p. 3 u kostela a v soudomí č.p. 15,16 a 17, vše na náměstí Československé armády. Vzhledem k tomu, že velká část kanceláři se nachází na slunné jižní části náměstí a také s ohledem na změnu klimatu, dosahovali v minulém roce vnitřní teploty v horních patrech více jak 30 stupňů Celsia. Takovéto prostředí je nedůstojné pro občany a jiné návštěvy úřadu i pro samotné zaměstnance. Z tohoto důvodu byly v roce 2020 instalovány klimatizační jednotky do horních pater č.p. 3 a č.p. 15, tedy do prostor stavebního úřadu, odboru životního prostředí a odboru školství, kultury a tělovýchovy. Věříme, že toto opatření přinese v letních měsících lepší komfort pro naše pracovníky i občany.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet800.000 Kč
Schválený rozpočet1.021.150 Kč
Vysoutěžená cena842.150 Kč
Vlastní zdroje1.021.150 Kč
Předání staveniště (skutečnost)15. 06. 2020
Převzetí díla (předpoklad)31. 07. 2020
Předání do užívání (předpoklad)31. 07. 2020

Galerie obrázků akce