Instalace poměrových vodoměrů v nebytových prostorech města

Instalace poměrových vodoměrů v nebytových prostorech města

Město Jaroměř v roce 2021 provedlo instalaci nových vodoměrů v nebytových prostorách města, které jsou pronajaté občanům i podnikajícím osobám. Jedná se o moderní vodoměry s možností dálkového odečtu tzv. walk-by. Tento systém není cenově tak náročný jako online verze, nicméně poskytne městu i nájemníkům lepší a přesnější přehled o spotřebě a umožňuje rychleji a přesněji provádět vyúčtování.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet360.000 Kč
Schválený rozpočet400.000 Kč

Galerie obrázků akce