Kamerový systém na dopravním terminálu v Jaroměři

Kamerový systém na dopravním terminálu v Jaroměři

V návaznosti na dokončenou stavbu nového dopravního terminálu je v zájmu bezpečnosti a pořádku nutné zřídit nové kamerové body, které by toto zájmové území měly pod neustálým dohledem. Jedná se celkem o 3 nové statické kamery a 1 otočnou kameru, které budou umístěné na sloupech veřejného osvětlení. Požadavek na umístění nových kamerových bodů vzešel od Městské policie.

Tabulka základních údajů akce
Schválený rozpočet260.000 Kč
Vysoutěžená cena255.014 Kč
Převzetí díla (skutečnost)16. 11. 2020

Galerie obrázků akce