Mateřská škola Lužická – oprava dveří a oken

Mateřská škola Lužická – oprava dveří a oken

Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky. Budova mateřské školy, bývalá továrníkova vila, je významným objektem i z architektonického hlediska a památkové péče. V roce 2020 proběhla první etapa výměny oken a exteriérových dveří v této památkově chráněné stavbě. Druhá větší etapa pak proběhla během léta v roce 2021.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet3.500.000 Kč
Schválený rozpočet3.500.000 Kč
Vysoutěžená cena4.709.635 Kč
Předání staveniště (předpoklad)01. 07. 2020
Převzetí díla (předpoklad)31. 08. 2021
Předání do užívání (předpoklad)01. 09. 2021

Galerie obrázků akce