Městská knihovna – výměna střešní krytiny včetně instalace zateplení a vzduchotechniky

Městská knihovna – výměna střešní krytiny včetně instalace zateplení a vzduchotechniky

Městská knihovna by měla dostat novou střešní krytinu, neboť ta stávající je již na hraně životnosti a do objektu opakovaně zatýká. Zároveň dojde k instalaci zateplení a vzduchotechniky, která zlepší klima uvnitř budovy. Dešťové srážky budou odváděny do vsakovacích objektů v parku. Objekt městské knihovny je registrovanou kulturní památkou, která se nachází v městské památkové zóně. Veřejná knihovna v Jaroměři vznikla 3. října 1896 sloučením knihoven jednotlivých místních spolků. Současná Městská knihovna obsluhuje jak dospělé, tak také děti všech věkových kategorií a disponuje oddělením akvizice, zpracování a ochrany knihovního fondu, oddělením služeb čtenářům, oddělením střediskových služeb, regionálním informačním střediskem. Na tuto akci město Jaroměř bude žádat o finanční podporu formou dotace z evropských zdrojů v rámci programu IROP. Realizace je závislá na termínu otevření dotační výzvy a provozních možnostech knihovny. Projektovou přípravu aktuálně dokončuje Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.