Městský dům čp. 35 – výměna oken

Městský dům čp. 35 – výměna oken

V roce 2022 proběhla výměna okenních výplní na č.p. 35 nám. Československé armády. Jedná se o památkově chráněnou stavbu v srdci městské památkové zóny. Díky tomu město Jaroměř získalo dotační prostředky z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022. Došlo tedy k velmi potřebné výměně výplní otvorů, vše dle podmínek památkové péče.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet880.791 Kč
Cizí zdroje329.000 Kč

Galerie obrázků akce