Modernizace dětského hřiště v ul. Josefa Šímy (na Zavadilce)

Modernizace dětského hřiště v ul. Josefa Šímy (na Zavadilce)

Na podzim roku 2019 došlo k modernizaci dětského hřiště na sídlišti Zavadilka. Modernizaci prvků zajistil odbor majetku města ve spolupráci s Technickými službami města Jaroměře, které zajistily odstranění původních dožilých prvků vč. dopadových ploch. Původní nevyhovující písek byl nahrazen trávou a vhodnými dopadovými prvky v podobě speciálních zatravňovacích dlaždic.

Náklady spojené s nákupem a montáží nových herních prvků činily 687 885 Kč.

Díky zpětné reakci čtenářů na zářijový článek ve Zpravodaji města Jaroměře, kde byla informace o modernizaci hřiště uveřejněna, byla odborem majetku města podána žádost o alokování částky ve výši 250 000Kč v návrhu rozpočtu na rok 2020. Pokud na únorovém jednání zastupitelstva bude tato částka schválena, dojde na jaře tohoto roku k doplnění herních prvků dle obdržených žádostí od čtenářů.

Dále na hřišti došlo k doplnění zeleně, které na své náklady zajistil odbor životního prostředí. V blízkosti laviček byly osázeny platany s vyvazovanou korunou. Tyto platany budou tvořit v budoucnu jakési přirozené slunečníky a umožní návštěvníkům posedět ve stínu a uchrání je před slunečními paprsky.

Modernizace daného dětského hřiště je pouze prvním krokem v celkové obnově dětských hřišť v Jaroměři. Snahou města v následujících letech bude modernizace či doplnění všech dětských hřišť prováděna tak, aby vyhovovala požadavkům dnešní doby.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet750.000 Kč
Schválený rozpočet750.000 Kč
Vysoutěžená cena687.885 Kč
Vlastní zdroje687.881 Kč

Galerie obrázků akce