Mříž na Bastionu I

Mříž na Bastionu I

Na Bastionu I probíhá instalace mříže a mřížových vrat, která oddělí nádvoří bastionu od prostoru sousedící budovy. Výroba a instalace probíhá dle podmínek památkové péče.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet296.956 Kč
Schválený rozpočet296.956 Kč
Předání staveniště (předpoklad)19. 10. 2022
Převzetí díla (předpoklad)30. 03. 2023

Galerie obrázků akce