Mříž na Bastionu I

Mříž na Bastionu I

Na Bastionu I, jednom z turistických cílů, kde je prohlídka podzemních chodeb, proběhla výroba a instalace mříže a mřížových vrat, která oddělila nádvoří bastionu od prostoru sousedící budovy. Výroba a instalace proběhla v souladu s podmínkami památkové péče. Akci provedla firma Roman Svoboda.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet296.956 Kč
Schválený rozpočet296.956 Kč
Předání staveniště (skutečnost)20. 10. 2022
Převzetí díla (skutečnost)23. 03. 2023

Galerie obrázků akce