MŠ Lužická – oprava 4. terasy

MŠ Lužická – oprava 4. terasy

Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky. Budova mateřské školy, bývalá továrníkova vila, je významným objektem i z architektonického hlediska a památkové péče. V roce 2020 proběhla první etapa výměny oken a exteriérových dveří v této památkově chráněné stavbě. Druhá větší etapa pak proběhla během léta v roce 2021. Školu však trápilo zatékání skrze terasy. Již v roce 2022 byla část teras opravena, nicméně zatékání se objevilo i na další terase. Projektovou přípravu zastřešila společnost MK Atelier s.r.o. a realizaci společnost Stavební firma Stránský Černý s.r.o.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.000.000 Kč
Schválený rozpočet1.000.000 Kč

Galerie obrázků akce