MŠ Lužická – oprava 4. terasy

MŠ Lužická – oprava 4. terasy

Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky. Budova mateřské školy, bývalá továrníkova vila, je významným objektem i z architektonického hlediska a památkové péče. V roce 2020 proběhla první etapa výměny oken a exteriérových dveří v této památkově chráněné stavbě. Druhá větší etapa pak proběhla během léta v roce 2021. Aktuálně školu trápí zatékání skrze terasy. Již v minulém roce byla část teras opravena, nicméně zatékání se objevilo i na další terase. Projektovou přípravu zastřešila společnost MK Atelier s.r.o.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.000.000 Kč
Schválený rozpočet1.000.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)03. 07. 2023
Převzetí díla (předpoklad)07. 08. 2023

Galerie obrázků akce