MŠ Lužická – oprava teras

MŠ Lužická – oprava teras

Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. Budova mateřské školy, bývalá továrníkova vila, je významným objektem i z architektonického hlediska a památkové péče. V roce 2020-21 proběhla první etapa výměny oken a exteriérových dveří v této památkově chráněné stavbě. Stavba disponuje několika terasami, do kterých však začalo zatékat. Z tohoto důvodu byla nutná jejich oprava, která musela proběhnout v souladu s požadavky památkové péče.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet650.000 Kč

Galerie obrázků akce