Nátěr konstrukcí na zimním stadionu

Nátěr konstrukcí na zimním stadionu

V období od 5. 4. 2019 do 16. 5. 2019 proběhl na zimním stadionu nátěr ocelové konstrukce. Extrémně vlhké prostředí zimního stadionu se podepisuje na stavu nosné ocelové konstrukce. V rámci bezpečného provozu proběhla na přelomu roku 2018/2019 statická prohlídka, která konstatovala uspokojivý stav konstrukce, nicméně upozornila na nutnost obnovy ochranného nátěru konstrukce. Konstrukce byla postavena v roce 2000 a slouží tak sportovním aktivitám, klubům a veřejnosti déle jak 19 let.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet302.500 Kč
Schválený rozpočet302.500 Kč
Vysoutěžená cena299.959 Kč
Vlastní zdroje299.959 Kč
Předání staveniště (skutečnost)05. 04. 2019
Převzetí díla (skutečnost)16. 05. 2019
Předání do užívání (skutečnost)16. 05. 2019

Galerie obrázků akce