Nová rolba – plně elektrická

Nová rolba – plně elektrická

Po ukončení sezony v roce 2019 byla provedena servisní kontrola stroje na úpravu ledu – rolby. Předpokládaná hodnota opravy rolby WM 2070 Junior, vyrobené v roce 2004, činila 666 245,- Kč včetně DPH. Výše této investice byla vzhledem ke stáří rolby značná a tak vedení města rozhodlo o nákupu nové a moderní elektrické rolby. Stará rolba byla nakonec úspěšně prodána za cenu 350 000,- Kč. Na základě veřejné soutěže byla vybrána rolba italské značky Engo. Elektrické rolby mají výrazně nižší náklady na servis a jsou s ohledem na použití v uzavřených prostorech více preferovány před spalovacími.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet3.800.000 Kč
Schválený rozpočet3.800.000 Kč
Vysoutěžená cena3.789.720 Kč
Vlastní zdroje3.789.720 Kč
Převzetí díla (skutečnost)09. 10. 2019
Předání do užívání (skutečnost)12. 10. 2019

Galerie obrázků akce