Nový zdroj vody J-8, Jaroměř

Nový zdroj vody J-8, Jaroměř

Město ve spolupráci se společností Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř projednalo a rozhodlo o zřízení nového vrtu. Následně město zadalo veřejnou zakázku na projekt a poté realizaci samotného vrtu. Jednalo se o vybudování nového vrtu J-8 ve vytipované lokalitě v blízkosti řeky Úpy, který má sloužit jako posilující zdroj pitné vody. Již projektová příprava předpokládala velmi dobré množství kvalitní vody, což samotná realizace potvrdila. Město tak získalo důležitou rezervu v rámci zdrojů pitné vody.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.300.000 Kč

Galerie obrázků akce