Obnova a prodloužení stávajícího chodníku spojující ul. Husova s náb. 17. listopadu (za lékárnou)

Obnova a prodloužení stávajícího chodníku spojující ul. Husova s náb. 17. listopadu (za lékárnou)

Jedna z nejvíce využívaných zkratek v samotném centru města se po letech dočkala rekonstrukce. Stávající chodník z ul. Husova končící u rampy ke vstupu do budovy s ordinacemi lékařů, čp. 931, byl rekonstruován a zároveň došlo k prodloužení chodníku v místech vyšlapané pěšiny směrem k náb. 17 listopadu.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet350.000 Kč
Vysoutěžená cena424.800 Kč
Vlastní zdroje425.000 Kč

Galerie obrázků akce