Obnova veřejného osvětlení v sadech T. G. Masaryka (sady Míru) v Josefově

Obnova veřejného osvětlení v sadech T. G. Masaryka (sady Míru) v Josefově

V roce 2019 došlo ke kompletní výměně dožilého a již nefunkčního osvětlení v sadech T. G. Masaryka (sady Míru) v Josefově. Tato výměna byla rozdělena do dvou etap.

Výměna veřejného osvětlení na hlavní promenádě v hodnotě 687 000Kč, byla financována v plné výši z dotací ze státního rozpočtu v rámci podpory bezpečnosti v obcích na léta 2018 až 2019, kterou město získalo od Ministerstva vnitra České republiky. Celkové náklady na výměnu veřejného osvětlení v sadech činily 1 410 289Kč.

V roce 2019 se městu Jaroměř podařilo od Ministerstva vnitra opět získat dotace v celkové hodnotě 884 440Kč. Tyto finance jsou další finanční podporou, kterou odbor majetku města od ministerstva vnitra získal. Za poslední roky se městu podařilo již získat dotace ve výši 2 857 312,32Kč.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.500.000 Kč
Schválený rozpočet1.500.000 Kč
Vysoutěžená cena1.410.289 Kč
Vlastní zdroje724.289 Kč
Cizí zdroje686.000 Kč

Galerie obrázků akce