Opatření energetických úspor – výměna starých boilerů

Opatření energetických úspor – výměna starých boilerů

V rámci bytového fondu v letošním roce dochází k výměně starých a špatně funkčních boilerů v městských nájemních bytech. Dojde tak nejen k větší efektivitě ohřevu vody a ke zvýšení komfortu nájemníků, ale také k finanční úspoře na energiích.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.000.000 Kč
Schválený rozpočet1.000.000 Kč
Vysoutěžená cena365.012 Kč
Předání staveniště (skutečnost)13. 02. 2023
Převzetí díla (předpoklad)13. 06. 2023

Galerie obrázků akce