Opatření energetických úspor – výměna starých boilerů

Opatření energetických úspor – výměna starých boilerů

V rámci bytového fondu v roce 2023 došlo k výměně starých a špatně funkčních boilerů v městských nájemních bytech. Zlepšila se tak nejen efektivita ohřevu vody a komfort nájemníků, ale také finanční úspora na spotřebovaných energií.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.000.000 Kč
Schválený rozpočet1.000.000 Kč
Vysoutěžená cena365.012 Kč
Předání staveniště (skutečnost)30. 03. 2023
Převzetí díla (skutečnost)13. 06. 2023

Galerie obrázků akce