Oprava části chodníku v ul. Hradecká

Oprava části chodníku v ul. Hradecká

U okružní křižovatky ulice Hradecká a ulice Žižkova dochází po dešti na chodníku ke tvoření velké kaluže, která je přes celou šíři chodníku a znemožňuje chodcům průchod. V letošním roce by mělo dojít k odstraní tohoto neduhu.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet420.000 Kč
Schválený rozpočet420.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)17. 04. 2023
Převzetí díla (předpoklad)15. 05. 2023

Galerie obrázků akce