Oprava chodníku Na Obci

Oprava chodníku Na Obci

Za domy čp 836-839 a čp 844-846 se nachází dožitý betonový chodník, který je ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu odbor majetku města naplánoval na první polovinu roku jeho opravu a zastupitelé města na tuto opravu vyčlenili v rozpočtu města potřebné finanční prostředky.

Oprava betonového panelového chodníku probíhala následujícím způsobem. Nejprve došlo k jeho vyčištění, následně byl povrch vyrovnán podkladním asfaltobetonem a nakonec provedena finální pokládka vrstvy asfaltobetonu. Došlo také k napojení vchodů bytových domů a včetně odvodnění. Byly také dosypány a osety krajnice.

 

 

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet800.000 Kč
Schválený rozpočet800.000 Kč
Vysoutěžená cena584.518 Kč
Vlastní zdroje584.518 Kč
Předání staveniště (skutečnost)01. 04. 2020
Převzetí díla (skutečnost)31. 05. 2020
Předání do užívání (skutečnost)31. 05. 2020

Galerie obrázků akce