Oprava havarijního stavu hradby za čp. 238

Oprava havarijního stavu hradby za čp. 238

Horní opevnění bývalé pevnosti Josefov je zapsáno na indikativním seznamu národních kulturních památek. Vzhledem k jeho rozsáhlosti, špatnému technickému stavu a finančním možnostem města je jeho oprava a údržba pro město značně komplikovaná. Část hradby, vedle hlavní turistické atraktivity Bastionu I. se vstupem do podzemí, byla v minulosti staticky narušena zásahem armády. Tato hradba se dostala do velmi vážného stavebně-technického stavu a hrozilo její zřícení, což by mělo neblahé následky také pro budovu čp. 238 v Okružní ulici. Proto město přestoupilo k její rekonstrukci. Akce byla spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021.

Vlastní realizace je velmi zdařilá, realizační firma odvedla kvalitní práci. Na fotografiích je vidět původní stav a stav po rekonstrukci. Systém opěrných pilířů byl již kdysi použit při opravě vnitřních hradeb Bastionu IX, takže nejde o novodobé řešení. Byla snaha zachovat vše tak, jak bylo původně. Včetně soklových kamenů bývalé nájezdové rampy a smíšeného zdiva. Při bližším pohledu není poznat, která část hradby je nově opravena a která je původní, samozřejmě jen tam, kde nejsou použité nové cihly.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet7.000.000 Kč
Vysoutěžená cena7.595.544 Kč
Vlastní zdroje5.651.544 Kč
Cizí zdroje1.944.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost)21. 04. 2021
Převzetí díla (skutečnost)20. 10. 2021

Galerie obrázků akce