Oprava komínů na č.p. 1 Masarykovo náměstí

Oprava komínů na č.p. 1 Masarykovo náměstí

Město Jaroměř vlastní bytový dům č.p. 1 na Masarykově náměstí, který v roce 2020 prošel opravou komínů. Některé komíny byly již v neodpovídajícím stavebně-technickým stavu a vyžadovaly provedení oprav včetně převložkování. Veškeré opravy byly provedeny v souladu s platnými technickými normami a v souladu s památkovou péčí, neboť objekt bývalého velitelství císařského vojska je zapsán v seznamu kulturních památek.

 

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet480.000 Kč
Schválený rozpočet500.000 Kč
Vysoutěžená cena500.000 Kč
Vlastní zdroje500.000 Kč

Galerie obrázků akce