Oprava opěrné zdi ve dvoře čp.35 v ul. Sladovna

Oprava opěrné zdi ve dvoře čp.35 v ul. Sladovna

Ulice Sladovna obchází náměstí Československé armády od jeho spodní části až k řece Labi, kde plynule přechází v ulici Kostelní. Opěrná stěna, která je za domem čp 35, je ve špatném technickém stavu. Jelikož se nejedná jen o tzv. kosmetickou vadu, je zapotřebí provést rozebrání původní zdi a schodů, odtěžení svahu za ní, následně bude zhotovena opěrná zeď ze ztraceného bednění a nové schody, poté bude zpět složena původní zeď z pískovce.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet890.000 Kč
Schválený rozpočet889.999 Kč
Vysoutěžená cena728.432 Kč
Vlastní zdroje728.432 Kč
Předání staveniště (předpoklad)20. 10. 2018
Převzetí díla (předpoklad)31. 05. 2019

Galerie obrázků akce