Oprava stávajícího ocelového silničního mostu přes Labe v ul. Průmyslová – II. etapa, k. ú. Josefov u Jaroměře

Oprava stávajícího ocelového silničního mostu přes Labe v ul. Průmyslová – II. etapa, k. ú. Josefov u Jaroměře

Předmětem opravy mostu v II. etapě je nátěr stávajícího mostního objektu protikorozní ochrannou.

Úpravy spočívají:

  • v omytí části ocelové mostní konstrukce,
  • v odstranění zbytků původních nátěrů,
  • v tryskání křemičitým pískem,
  • v nátěru nosné konstrukce mostního objektu novou protikorozní ochrannou, která bude splňovat požadavky na vysokou životnost a odolnost proti agresivnímu prostředí.
Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet4.500.000 Kč
Schválený rozpočet4.500.000 Kč
Vysoutěžená cena4.475.210 Kč
Vlastní zdroje4.500.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)11. 06. 2018
Převzetí díla (předpoklad)27. 09. 2018
Předání do užívání (předpoklad)27. 09. 2018

Galerie obrázků akce