Oživení pevnosti Josefov

Oživení pevnosti Josefov

Cílem projektu byla revitalizace a zatraktivnění památky Městské opevnění II., Horní pevnost, evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Z této pevnosti byly vybrány ke stavební obnově následující objekty – Bastion IV, Ravelin XIII, kurtina mezi Bastionem III a Bastionem IV. V Bastionu IV bude zrekonstruována vnitřní a vnější plenta včetně výplní otvorů a vnější plášť prachárny. V části Bastionu IV. sídlí spolek Umělecká kolonie, z.s., který by svou činnost rád rozšířil i do dalších prostorů Bastionu. Je zde galerie akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře a v prachárně probíhají výstavy dalších umělců. Po skončení realizace projektu zde jsou připraveny další prostory pro nově příchozí umělce a jejich činnost. Na Ravelinu XIII je zrekonstruována vnější plenta objektu. Ravelin je součástí festivalového parku, kde probíhají kulturní akce, převážně hudební či historické slavnosti. Využití se po skončení realizace projektu nemění a festivalový areál je pro návštěvníky nejen více atraktivním, ale mnohem bezpečnějším. Kurtina mezi Bastionem III a Bastionem IV má v současné době pouze statickou funkci, jde o pozůstatek aprovizační chodby. Tato část hradby není běžně přístupná.
Díky realizaci projektu dojde k navýšení návštěvnosti, zejména díky větší atraktivitě opraveného opěvnění a zavedením dalších turistických prohlídek a dalších kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.
Oprava byla spolufinancována z prostředků Evropské unie a z národních zdrojů ve výši 94.500.000,- Kč, a to prostřednictvím ITI – Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace.
logo
Tabulka základních údajů akce
Předání staveniště (skutečnost)02. 09. 2019
Převzetí díla (skutečnost)29. 06. 2022

Galerie obrázků akce