Parkoviště v ulici Lužická v Jaroměři

Parkoviště v ulici Lužická v Jaroměři

V ulici Lužická je sídlo Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321. Od této památkově chráněné a původem továrnické vily se vinulo oplocení s podezdívkou, a to až na hranici křižovatky s ulicí Na Škváráku. Jednalo se o oplocení části pozemků, které dlouhodobě nikdo nevyužíval. Oplocení bylo z velké části ve velmi špatném technickém stavu a hrozilo zřícením.

V této lokalitě se nachází areál ASVAJ (Areál Sportovních a Volnočasových Aktivit v Jaroměři), tedy sportovní hala, lehkoatletický stadion, zimní stadion a plavecký areál, který slouží ke sportovnímu a relaxačnímu vyžití pro občany města a sportovní oddíly dětí, mládeže i dospělých. Zároveň je zde také sportovní hala jaroměřského Sokola. Díky tomu byl v této lokalitě častý nedostatek parkovacích míst, který všem přijíždějícím návštěvníkům komplikoval jejich cestu za sportem i relaxací. Proto město, namísto nákladné opravy části oplocení pozemků bez dlouhodobého využití, provádí na těchto pozemcích vybudování parkovacích stání, která by měla zmíněnou situaci pomoci zlepšit. Zároveň se zachová a opraví část původního historického oplocení, coby odkazu minulosti, u křižovatky s ulicí Na Škváráku.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet3.500.000 Kč
Schválený rozpočet3.865.050 Kč
Vysoutěžená cena2.673.279 Kč
Vlastní zdroje3.865.050 Kč

Galerie obrázků akce