Přeložka veřejného osvětlení v ul. Zd. Němečka a instalace svodidel

Přeložka veřejného osvětlení v ul. Zd. Němečka a instalace svodidel

S cílem zvýšení bezpečnosti chodců v kopci v ul. Zd. Němečka (v Šobráku) rozhodlo zastupitelstvo města o instalaci svodidel po pravé straně první zatáčky v kopci ve směru z Josefova. Typ svodidel byl již odsouhlasen odborem památkové péče a dopravním inspektorátem PČR. Vzhledem k umístění veřejného osvětlení je nutná jeho přeložka na protější stranu ulice, a to s ohledem na legislativní požadavky na osvětlení komunikace. Veřejné osvětlení bude vyměněno v celé délce kopce tak, aby bylo jednotné a nedošlo k tzv. světelnému stínu, který by naopak dopravní bezpečnost zhoršil. Současně výměnou sodíkových svítidel za LED osvětlení dojde k úspoře el. energie. Nové LED osvětlení, které odbor majetku města nechává instalovat, respektuje moderní požadavky na LED osvětlení, tedy požadavky na jeho ekonomickou výhodnost, chromatičnost a světelný rozptyl, aby se předešlo tzv. světelnému smogu.