Program regenerace (PR) – Bastion X – oprava části rampy

Program regenerace (PR) – Bastion X – oprava části rampy

V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byla v roce 2023 mimo jiné řešena oprava další části nájezdové rampy na hradby. Jedná se o část hradeb, která je součástí rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu národních kulturních památek. Rozsáhlý areál fortifikace je z konce 18. století a je dokladem vrcholné úrovně opevnění francouzské školy včetně rekordního času výstavby v letech 1780 – 1790. Projektovou přípravu zajistil projektant Ing. Hynek Stiehl. Realizaci provedla společnost Gardenline s.r.o. Akce byla spolufinancována z dotačních prostředků Ministerstva kultury ČR z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet4.598.000 Kč
Předání staveniště (skutečnost)20. 06. 2023
Převzetí díla (skutečnost)30. 11. 2023

Galerie obrázků akce