Program regenerace (PR) – Bastion X – oprava části rampy

Program regenerace (PR) – Bastion X – oprava části rampy

V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bude v letošním roce mimo jiné řešena oprava další části nájezdové rampy na hradby. Jedná se o část hradeb, která je součástí rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu národních kulturních památek. Rozsáhlý areál fortifikace je z konce 18. století a je dokladem vrcholné úrovně opevnění francouzské školy včetně rekordního času výstavby v letech 1780 – 1790. Projektovou přípravu zajistil projektant Ing. Hynek Stiehl. Akce bude spolufinancována z dotačních prostředků Ministerstva kultury ČR.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet4.598.000 Kč
Schválený rozpočet4.598.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)01. 06. 2023
Převzetí díla (předpoklad)30. 09. 2023

Galerie obrázků akce