Propojení veřejného vodovodu v ulicích Rudé armády a Sadová, Jaroměř-Josefov

Propojení veřejného vodovodu v ulicích Rudé armády a Sadová, Jaroměř-Josefov

Jedná se o propojení stávajícího veřejného vodovodu v ulicích Rudé armády a Sadová v místní části Josefov. Současně pak i o napojení přilehlých parcel na rozvod pitné vody. Konkrétně se jedná o vybudování vodovodu v rozsahu 159 m potrubím PVC 110 a dále pak 5 ks vodovodních přípojek PE 32, přičemž v trase vodovodu bude dále vybudován nadzemní hydrant o DN 80.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet700.000 Kč
Schválený rozpočet700.000 Kč
Vysoutěžená cena504.761 Kč
Předání staveniště (předpoklad)15. 09. 2020
Převzetí díla (skutečnost)29. 10. 2020

Galerie obrázků akce